Klankschalen Betekenis
Levenslicht
Klankschalen Betekenis

 
Omdat we steeds vaker vragen krijgen over de verschillende frequenties van de Kristallen Klankschalen hebben we hier wat informatie samengebracht.
Deze info is niet statisch en zal van tijd tot tijd worden uitgebreid.

Over 440 Hz
Dit zijn de standaard frequenties die in de muziek worden gebruikt. Bijna alle muziek is gemaakt met deze frequenties.
Meer informatie over deze frequenties vind je hier.

Over 432 Hz en DNA healing
Dit zijn de frequenties die door Pythagoras zijn ontdekt en worden de kosmische frequenties genoemd.
Dat heeft er ook mee te maken dat de tonen van deze stemming ons positief benaderen en ons welbevinden bevorderen.
Meer informatie over deze frequenties vind je hier.

Over de chakra's
In ons lichaam bevinden zich een aantal energie centra, die wanneer ze in balans zijn onze gezondheid en welbevinden bevorderen. In India heten deze centra chakra's.
De 7 Hoofd chakra's bestaan uit de tonen C, D, E, F, G, A en B. Dit zijn de witte toetsen op de piano.
Meer informatie over de 7 Hoofd chakra's vind je hier.


De zwarte toetsen op de piano worden in India ook aangeduid als chakra's en hebben een andere werking, die vooral te maken heeft met ons endocryne systeem en ons DNA.
Deze frequenties bestaan uit de tonen Cis, Dis, Fis, Gis en Ais, ook aangeduid als C#, D#, F#, G# en A#.
Meer informatie over de 5 DNA chakra's vind je hier.

Over de Solfeggio frequenties
Een heel apart hoofdstuk vormen de frequenties die door Solfeggio zijn herontdekt. Deze 6 klanken werden voor de Gregoriaanse zangen gebruikt die bestonden uit opvolgende reeksen van slechts 1 klank tegelijk. Je kunt op het Internet meer informatie vinden over deze manier van zingen.
Deze frequenties hebben een heel bijzondere opbouw en zijn niet te vergelijken met de 440 Hz en 432 Hz.
Meer informatie over deze frequenties vind je hier.

Algemene informatie over de Kristallen Klankschalen Alle energie is trilling. Geluidstrillingen dringen door tot in je botten en organen, tot in de diepste kern van je bestaan en transformeert op energetisch en moleculair nivo, het bewuste en onbewuste.
Geluid kan gedragspatronen, negatieve overtuigingen en traumatische ervaringen doorbreken. Individuele groei, natuurlijk evenwicht en vrijheid ontstaan als wij de helende kracht van het geluid herkennen en gebruiken.

Wij bestaan voor ongeveer 70% uit water en aangezien water makkelijk in beweging te brengen is en water in staat is om informatie op te slaan, is het heel makkelijk voor ons lichaam om mee te resoneren, om mee te trillen op de energie van het geluid.
Het leuke is dat we niet alleen met onze oren luisteren maar met ons hele wezen, ons hele lichaam absorbeert de trillingen.

De kristallen klankschalen werken op alle niveaus en kunnen helpen bij het verbeteren van onze creativiteit, wilskracht en vertrouwen. Ze stimuleren en bevorderen het loslaten van emoties en blokkades en de verwerking hiervan.
De klankschalen zenden een krachtige en pure resonantie uit. Als ze samen bespeeld worden ontwikkelt zich een wonderbaarlijk harmonisch energetisch klankspel.Terug naar Klankschalen